Maak
een donatie

Sta je achter de doelstellingen van het Danone Sociaal Fonds en wil je ons financieel steunen? Dat kan hier.

De ingezamelde donaties worden eerst en vooral verdeeld over interne initiatieven voor Danone medewerkers en hun gezin die door omstandigheden financiële moeilijkheden kennen en zo kansen mislopen en in mindere of meerdere mate dreigen te worden uitgesloten uit de maatschappij.

Daarnaast gaat je gift ook naar externe projecten van verenigingen/vzw’s in België waar Danone medewerkers en/of de leden van hun gezin, zelf als vrijwilliger direct en actief bij betrokken zijn.

Je kan je gift overschrijven op de rekening van het Danone Sociaal Fonds bij de Koning Boudewijnstichting. Hieronder vind je de bankgegevens van overschrijving.

Download

.