BBO Het Vlot vzw – Snoezelruimte voor ’t Vlotje


Voorgesteld door Ingrid Wyffels

Een donatie van € 1,500

BBO het Vlot vzw is een dynamische school met een deskundig team, dat gespecialiseerde hulp aanbiedt volgens de specifieke noden van elk kind. Ze staan niet stil, maar streven steeds naar verbetering, nascholing en verruiming van de professionaliteit. In functie van het kind streven ze een optimale samenwerking en dialoog met alle mogelijke betrokkenen bij het opvoedingsproces na: ouders, CLB, vroegere school, begeleidingsdiensten, lokale gemeenschap, LOC en alle andere instanties die een positieve inbreng kunnen hebben.

Met de steun van het Alpro Sociaal Fonds wenst de vzw een snoezelruimte op te zetten. In deze ruimte wordt gebruikgemaakt van uitnodigende hulpmiddelen die verwondering opwekken waardoor overactieve, onrustige en gespannen kinderen kunnen ontspannen. Zowel bij individuele sessies als bij groepen kan zo zintuiglijke waarneming worden verdiept, contact worden bevorderd en ontspanning mogelijk worden.