De Branding – aankoop van een verzwaringsdeken


Voorgesteld door Hannelore Coussement

Een donatie van € 675

De Branding biedt in de regio Zuid-West-Vlaanderen diverse vormen van dagondersteuning, woonondersteuning en individuele ondersteuning aan, zowel voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking als voor personen met een diep verstandelijke beperking of met meervoudige beperkingen. De Branding wil bijdragen tot de zelfontplooiing en kwaliteit van bestaan van deze mensen. Met de steun van het Alpro Sociaal Fonds willen ze een verzwaringsdeken aankopen dat helpt bij het ontspannen van het zenuwstelsel en zorgt voor een betere nachtrust.