De Kier – Digitale tools voor kansarme kinderen


Voorgesteld door Goddeeris Elisabeth

Een donatie van € 4,000

De Kier is een Kortrijkse vereniging van gemotiveerde vrijwilligers die wakker liggen van kansarmoede. Omdat armoede niet over problemen gaat, maar over mensen en kansen, over de weg kwijt geraakt zijn of gewoon heel veel pech hebben. De deur staat steeds op een kier.

De coronacrisis heeft een zware impact op kansarme kinderen en kwetsbare gezinnen. Niet alleen moet De Kier meer dan ooit financieel tussenkomen om dringende noden te verhelpen, de sluiting van scholen dwong de gezinnen ook tot digitale leertools. En daar ontbreekt het die gezinnen in grote mate aan en de kinderen zijn daar het grootste slachtoffer van. De Kier heeft vanuit het eigen werkingsbudget en met steun van een private weldoener al enkele tientallen laptops aangekocht. Die werden, na analyse van de specifieke gezinssituatie, aan kinderen tussen 10 en 14 jaar voor 5 jaar gratis in bruikleen gegeven. Met de steun van het Sociaal Fonds zal De Kier nog bijkomende laptops aankopen.