De Waterlelie – Aanleg binnentuin en speelplaats


Voorgesteld door Kjell Milleville

Een donatie van € 2,500

De Waterlelie is een basisschool voor buitengewoon onderwijs en biedt een zorgaanbod voor type basisaanbod en type 2 onderwijs. Zowel kleuters als lagere schoolkinderen met een lichte, matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging kunnen bij de school terecht. Aangezien er heel wat kinderen uit kansarme gezinnen komen, rekent de school bijna niets aan per schooljaar (enkel het zwemmen). De Waterlelie is dus financieel afhankelijk van eigen initiatieven en externe organisaties.

De school stelt alles in het werk om het de leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een binnentuin en speelplaats. De aanleg gebeurt gefaseerd, naarmate er budget beschikbaar is. Er werd gekozen voor een groene speelplaats. Op een groene speelplaats is er altijd iets te beleven. Kinderen gaan zich minder snel vervelen waardoor ze minder snel gaan pesten. Het draagt ook bij tot de motorische ontwikkeling van de kinderen. Ze worden aangezet door de omgeving om te bewegen. Kinderen die veel bewegen en zich niet vervelen, voelen zich over het algemeen veel gelukkiger.