GI De Zande Ruiselede - Aankoop bumperballen en fietsen


Voorgesteld door Renaat Vermeersch

Een donatie van € 2,000

De Zande Ruiselede is een gesloten gemeenschapsinstelling voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Hun missie is samen kansen creëren zodat de jongeren opnieuw een actieve rol kunnen opnemen binnen de maatschappij: Het zorgt voor de organisatie van hulpverlening aan minderjarigen en hun gezinnen die hulp opgelegd krijgen door de jeugdrechter en begeleid worden door een Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank. De instelling moet zorgen voor het eerste onthaal en oriëntatie, de observatie, de open opvoeding en begeleiding voor jongeren in een "verontrustende opvoedingssituatie" of de gesloten opvoeding en begeleiding van jongeren die een als "misdrijf omschreven feit" hebben gepleegd en door de jeugdrechtbank naar de instelling zijn verwezen. GI De Zande is op zoek naar financiële middelen voor de aankoop van bumperballen en fietsen in het kader van sportdoeleinden en om zelfstandig op school/werk te geraken.