Pleegzorg West-Vlaanderen


Voorgesteld door Kurt Ghesquiere

Een donatie van € 3,500

Dagelijks biedt Pleegzorg West-Vlaanderen ondersteuning aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, omdat ze voor korte of lange tijd een nieuwe thuis nodig hebben. Via kort- of langdurende, ondersteunende, behandelings- of crisispleegzorg kunnen ze snel schakelen in de verschillende situaties waarbij een pleeggezin moet gezocht worden. Pleegkinderen krijgen naast begeleiding ook intensieve therapie. Hiervoor worden therapieruimten ingericht met een dubbele bestemming: enerzijds voor speltherapie en anderzijds als bezoekersruimte. De omgevingen worden afgestemd op de kinderen en bieden hen een veilige ruimte voor therapie, begeleid bezoek en zelfontwikkeling. Pleegzorg West-Vlaanderen zal ook in Brugge, Roeselare en Ieper dergelijke ruimtes inrichten.