Woonzorgcentrum Sint-Gerardus


Voorgesteld door Geert Cruycke

Een donatie van € 1,000

Het Woonzorgcentrum Sint-Gerardus is een rusthuis voor ouderen waar talrijke vrijwilligers geïntegreerd zijn in de werking, zodat een ruim animatieaanbod aangeboden kan worden. Eén van de activiteiten die door vrijwilligers georganiseerd wordt is het wandelen met de bewoners van het rusthuis. Op die manier doorbreken ze niet alleen de vereenzaming van deze ouderen maar brengen ze hen ook in de frisse buitenlucht.

Dankzij rolstoelen die voorzien worden door het woonzorgcentrum kunnen ook de minder mobiele bewoners mee. Met de hulp van het Alpro Sociaal Fonds wil men graag elektrische hulpaandrijvingen aankopen die eenvoudig op de rolstoelen geplaatst kunnen worden en zo de begeleiders die de rolstoelen duwen ontlasten.