B.L.O. De Waterlelie – opfrissen speelplaats (BE)


Voorgesteld door Kjell Milleville

Een donatie van € 1,500

B.L.O. De Waterlelie is een basisschool voor buitengewoon onderwijs waar zowel kleuters als lagere schoolkinderen met een lichte, matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging terecht kunnen. Door het aanleggen van emotieplekken op de speelplaats willen ze de speelruimte aantrekkelijker maken en de leerlingen de mogelijkheid geven om hun gevoelens op een eenvoudige manier duidelijk te maken. Een financieel duwtje in de rug van het Alpro Sociaal Fonds zou meer dan welkom zijn.