Sportaround – kamp aan zee (BE)


Voorgesteld door 3000

Fien Delannoy

Sportaround streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen en richt zich vooral tot kinderen die minder middelen hebben om deel te nemen aan het reguliere sportaanbod in Gent. Via sport willen ze de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid en veiligheid in bepaalde buurten verbeteren. De sportactiviteiten worden zo goedkoop mogelijk tot gratis aangeboden zodat deelname voor iedereen mogelijk blijft. In de zomervakantie organiseert Sportaround opnieuw een ‘kamp aan zee’ in De Panne. Een unieke belevenis voor kansarme kinderen die zonder extra financiële steun niet te realiseren is.