vzw De Sloep - Aankoop sport -en recreatiemateriaal, 2e handsfietsen & pakketten voor mondhygiene


Voorgesteld door Joke Waelput

Een donatie van € 3,000

De Sloep vzw is een open huis voor jonge, kwetsbare gezinnen van diverse afkomst. Via onthaal en groepswerk biedt het opvoedingsondersteuning en gezondheidspromotie aan; Dit betreft enerzijds materiële steun van basis noden bij baby's & jonge kinderen (kledij, pampers, voeding,...) en anderzijds gezinsondersteuning (workshops en interactiemomenten rondom beweging, voeding, gezondheid, taalintegratie,...);

Een gezond lichaam start vanaf de kindertijd, maar voor kwetsbare gezinnen zonder middelen is dit vaak geen prioriteit. Daarom zet De Sloep in op 3 pijlers om een kind gezond & veilig op te voeden:

  • De organisatie van sportactiviteiten & aankoop van sportmaterialen om kinderen in een veilige omgeving actief bezig te houden, zodat ze in de vakantieperiode niet op straat terecht komen.
  • Fietsmobiliteit: Fietsbenodigdheden aanbieden, zodat men zich op een duurzame en gezonde manier kan verplaatsen naar bvb school.
  • Mondhygiëne workshops voor ouders van kleine kinderen.

vzw De Sloep zoekt financiële steun om deze 3 pijlers te ondersteunen en waar te maken.