vzw t'Alternatief - Aankoop benodigdheden kinderdagverblijven Krokonijn & Kamelofant


Voorgesteld door Gudrun Theys

Een donatie van € 2,300

vzw tAlternatief is een organisatie actief binnen de lokale diensteneconomie (LDE). Ze beogen de inschakeling van doelgroepwerknemers die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat kan liggen aan persoonsgebonden factoren of de situatie waarin ze zich bevinden: het gaat bijvoorbeeld om personen met een zware zorglast, mensen in armoede, langdurig werklozen … Krokonijn en Kamelofant zijn 2 kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Elk kind ongeacht afkomst, thuissituatie, zorgbehoefte of beperking is welkom. Samen bieden ze plaats aan 47 kinderen. Momenteel dienen zich een aantal concrete aankopen aan die een directe meerwaarde zouden kunnen betekenen voor de dagelijkse opvang van de kinderen, zoals snoezelmateriaal, Slaapzakjes, peuterstoeltjes ,wipstoelen, een speelmat enz. Een financieel duwtje in de rug zou ontzettend welkom zijn.