WanderART vzw – Catching Dreams


Voorgesteld door Chris Vandenbroucke

Een donatie van € 1,000

WanderART organiseert sociaal-culturele projecten en wil een platform zijn voor kunst gemaakt door een bijzondere groep van kunstenaars. Het gaat om kunstenaars in de marge die in het officiële circuit geen plaats vinden (mensen met een handicap, (ex)psychiatrische patiënten, (ex)gedetineerden,…). Deze kunstenaars worden aangeduid met de term ‘Outsiders’ en hun kunst vaak met de term ‘Art Brut’. WanderART wil deze kunst in de marge in beeld brengen via workshops, lezingen, tentoonstellingen, publicaties,…

Het project ‘Catching Dreams’ is van start gegaan eind 2016 en omvat o.a. workshops poëzie en filosofie rond het thema ‘De evolutie van het zelf. Ik ben vrij om te zijn.’ Dankzij dit project krijgen gedetineerden in de gevangenis van Brugge de gelegenheid om te filosoferen, te schrijven en te werken aan introspectie over hun verleden, heden en toekomst. Door hun creativiteit ook buiten de gevangenismuur te tonen, wil WanderART naast de kunst van de poëzie ook nuancering brengen over een groep waar zoveel vooroordelen over bestaan. Het geheel wordt mede ondersteund door De Rode Antraciet, een sociaal-culturele organisatie die werkt in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel.