Winter nachtopvang door Corby Nightlight


Voorgesteld door Andy Fotheringham

Een donatie van € 2,000

Corby Nightlight is een organisatie die zich inzet voor dak- en thuislozen in hun stad. Ze willen sociale integratie bevorderen en bewustwording vergroten over daklozen in Corby. Corby Nightlight werkt samen met tal van lokale organisaties om een netwerk te bieden voor daklozen dat verder gaat dan een slaapplaats. Zo zorgen ze voor medische ondersteuning voor verslaafden, stimuleren ze onafhankelijkheid en zelfstandigheid, helpen ze in de zoektocht naar een woning en meer. Met een gift van het Alpro Sociaal Fonds kan de organisatie betere nachtopvang voorzien tijdens de winterperiode.